Projektit

Suunnittelu, toteutus ja valvonta.

Selvitykset, kartoitukset ja toimenpide-ehdotukset.

Työmaapalavereiden toteutus ja dokumentointi.

Rahoitus, tienparannushankkeet.